بررسی برچسب

حضرت فاطمه

فلسفه گریه‌های حضرت فاطمه(س)

در تاریخ بشریت افراد زیادی بوده‌اند که در غم از دست دادن عزیزی، فراق محبوبی، نرسیدن به مقصودی، انجام گناهی و... گریه کرده‌اند. امام صادق(ع) هشت شخصیت را در رأس…