بررسی برچسب

حروف مقطعه

فلسفه حروف مقطعه چیست؟

فلسفه حروف مقطعه چیست؟ سوال کاربر: ميخواستم بدونم مگه غير از اينه که قرآن کتابي براي هدايت بشره؟پس چرا توي قران حروف مقطه رو داريم که فقط پيامبر معنيش رو ميدونه؟سوالم…