بررسی برچسب

حدیث

فرق بین حدیث و روایت در چیست؟

فرق بين حديث و روايت در چيست؟ دانشمندان علوم حديث به گردآوري معاني برخي از اصطلاحات عمومي اين علم و معاني لغوي و اصطلاحي آنها مي پردازند تا در مقام استعمال و كاربرد…