بررسی برچسب

حديث

حدیث امامان,حدیث چیست,حدیث کوتاه,حدیث تصویری,حدیث از پیامبر,سایت حدیث,حدیث زیبا,معنی حدیث

آیـا از نـظـر علمای رجال و درایه , حدیث ثقلین که شیعه در اثبات امامت به آن تمسک می…

امامت و وصایت انبیا, یکی از سنتهای الهی است که همه انبیا براساس این سنت جاری عمل کرده و جـانـشـیـن خویش را به مردم معرفی نموده اند. قرآن کریم در مواردمختلف و گوناگون به…

چرا روایاتی که از طریق شیعه نقل شده معتبرتر از روایاتی است که از طریق اهل سنت نقل…

زیرا از عصر حضرت رسول اکرم(ص) تا به حال، کتابت حدیث، ظبط و حفظِ اضافه است روایات در بین ایشان منقطع نشده و هم‎اکنون بعضی از کتبی که در نیمه اوّل و دوّم هجرت نوشته‎اند…