بررسی برچسب

جنیان

دستوراتی برای دفع آزار جن

بسم الله الرحمن الرحیم در روایات برای کسانی که از آزار و اذیت جنّیان می ترسند و برای دفع جنّ، دستور العمل هایی ذکر شده است که به برخی اشاره می کنیم: 1- دورى از…