بررسی برچسب

تیمم

احکام تیمم

تیمم به معنی قصد کردن است، ولی در اصطلاح شرع، قصد کردن به خاک پاک را می‌گویند که به جای وضو یا غسل و در نبودن آب می‌باشد. دو آیه از قرآن (آیه ۶ سوره مائده و آیه ۴۳…