بررسی برچسب

تکبر

تعریف تکبر و نشانه آن چیست ؟

تکبر آن است که انسان خود را از دیگران بزرگتر بشمارد و انتظار داشته باشد دیگران نسبت به وی احترام بیشتری کرده و در برابر او کوچکی نمایند ، که این امر نیز مورد نکوهش و از…

تکبر و خودبینی با لباس فاخر

در این مقاله روایاتی از ائمه(ع) را می خوانیم که پیروان خود را از پوشیدن لباسی که برای خودنمایی و فخر باشد، منع کرده اند. از عبد الله بن هلال: حضرت صادق…