بررسی برچسب

توهین

راه‌های مقابله با فحاشی شوهر

یکی از موضوعات مهمی که مورد توجه و تاکید اسلام در احکام تکلیفی و تربیتی است، بحث حفظ آبروی مسلمان است. در مقابل فحاشی و بدزبانی یکی از آسیب‌ها و رذائل اخلاقی محسوب می…

آیا باید حضوری حلالیت طلبید ؟

ببخشيد اگر فردي از شدت عصبانيت ب استاد خود توهين کند و احتمال زياد بدهد ک استادش متوجه شده باشد ايا بايد حضوري از ايشان طلب حلاليت کرد؟؟؟ نميتوان از طريق رد مظالم يا از…

توهین چیست؟

توهین نسبت دادن سستی و ضعفی در اخلاق یا خلقت به دیگری است. بنابراین توهین بودن یک توهین زمانی روشن می شود که بدانیم چه شخص و چه شخصیتی مد نظر است.به همین خاطر اگر شما به…