بررسی برچسب

تواضع

کسی مرا دوست ندارد باید چه کنم؟

اينكه ديگران ما را دوست ندارند از چند حال خارج نيست. يك احتمال اين است كه مربوط به جايگاه ما و نگاه ديگران به ما در خانواده است. كه در اين خصوص بايد گفت به احتمال زياد…

تواضع و فروتنی

علی مختاریاشارهدر شمارة گذشته ماهنامه مبلّغان بحث «تواضع و فروتنی» را مطرح کردیم و مباحث مقدّماتی همچون تعریف و تبیین موضوع را ارائه کرده، به بررسی این موضوع…

تواضع و فروتنی

علي مختاريمعناي تواضع و فروتنيدر اين مورد چند تعريف آورده مي‌شود:1. فيض كاشاني(رحمه الله): تواضع حد وسط تكبر و ذلت است، پس كسي كه بر همگنان و اقران خود مقدم…

تواضع و فروتنی

تواضع و فروتنیتواضع و فروتنی از ویژگیهای بسیار ارزشمندی است که دارای اجر و پاداش اخروی است و آثار وپیامدهای دنیوی به همراه دارد. این خصیصه اخلاقی برای هر مسلمانی نیکو…