بررسی برچسب

تقوی

واژه ی خشیّت به چه معناست؟

واژه ي «خشيّت» كه ريشه آن از «خشي» است به ترسو و بيمناك، معنا شده است.(1) واژه ي «خشيت» به معناي «ترس» است. اين واژه يك بار در قرآن كريم آمده است كه خداوند متعال مي…

چگونه ممکن است مسأله وحدت حوزه و دانشگاه از شکل ظاهری خارج شده و به معنای واقعی،…

خواهر گرامی، چنانکه توجه دارید از زمانی که دانشگاه در کشور ما پایه گذاری شد، کارگزاران آن که چشمشان از آموختههای غرب و استعمار انگلیس پرشده بود و دین و دینداری را مزاحم…

تقوا به چه معناست ؟

تقوا از ماده وقی ، یقی ، وقایه و وقیا و واقیه و به معنای محفوظ داشتن است . و کاربرد آن در معانی برحذر داشتن ، ترس ، پرهیز ، احتیاط و . . . بدان جهت است که اینها راههای…

ایمان و تقوی چیست ؟

حقیقت ایمان ، اعتقاد قلبی به وجود خدا و تمام صفات کمال وی و وجود قیامت و نبوّت پیامبران راستین و امامت رهبران معصومین و حبّ قلبی نسبت به خدا و اولیاء خدا و دین خدا و بغض…