بررسی برچسب

تقوا

تقوا در اندیشه‌ی استاد مطهری

یکی از موضوعات بسیار مهم قرآنی که در کانون اندیشه‌ی استاد مطهری قرار گرفته و در آثارش –مانند کتاب ده گفتار- بدان پرداخته‌است، موضوع «تقوا» است. تقوا، یکی از مفاهیم بلند و…

معنی واتقوا اللَّه

ترک گناه اولین قدم در مراعات تقوا است و لازمه ترک گناه هم، رعایت واجبات و ترک محرمات است و کسانی که چنین تلاشی در داشته باشند مورد تایید خدا قرار می گیرند.