بررسی برچسب

تقرب

راه و روش خدایی شدن چیست؟

اگر كسي بخواهد خدایی شود بايد چه كارهايي را انجام دهد و راه و روش خدایی شدن چيست؟ پاسخ: انسان اگر بخواهد به كمالات عالي انساني نائل آيد و به آن‌چه كه خداوند طالب…