بررسی برچسب

تفسیر

مفهوم تفسیر,تفسیر چیست,انواع تفسیر قرآن,تفسیر در علوم چیست,تفسیر یعنی چه,تعریف تفسیر,بهترین کتاب تفسیر قرآن,تفسیر قرآن المیزان

عالم ذرّ چیست؟

عالم ذرّ عالمی بوده است که در آن جا ، خداوند پیش از خلقت انسانها به صورت انسانی ، از آنان بر ربوبیّت خود اقرار گرفته و آنان بدین اقرار تن در داده اند . این گونه ای…

کاربرد نفس در قرآن چگونه است ؟

درباره نفس یادآور می شویم که نفس در قرآن مجید موصوف به اوصافی آورده شده است یکی در این آیه کریمه : ان النس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی ترجمه بدرستی که نفس هر آینه بسیار…