بررسی برچسب

تفسير قرآن

انواع تفسیر قرآن,ساده ترین تفسیر قران,بهترین کتاب تفسیر قرآن,تفسیر قرآن المیزان,تفسیر قرآن آنلاین,اهمیت تفسیر قرآن,تفسیر قرآن تبیان,تفسیر قرآن اهل سنت

معنای سکینه در قرآن کریم چیست ؟

واژه سکینه از ریشه سکن و سکون مقابل و مخالف حرکت است . سکون قلب به معنای استقرار انسان و عدم اضطراب باطنی در تصمیم گیری است . خـداونـد مـتعال سکون قلب و آرامش آن را از…

تفسیر به رای یعنی چه ؟

مفسران و دانشمندان اسلامی بر این نظر اتفاق دارند که هیچ فردی حق ندارد آیات قرآن را با نظر و رای شـخـصی خود تفسیر نماید و احادیث زیادی در این باره نقل شده است که نمونه…

تـوضیح دهید که آیه ۶۹ مائده ( ان الذین آمنوا و الذین هادوا و الصابئون والنصاری من…

آیـه فوق درصدد بیان این است که صرف انتساب به این یا آن دین , تضمین کننده سعادت حقیقی نـیست , بلکه معیار سعادت , ایمان واقعی و علم به وظایف است و طبق دلایلی که جهانی بودن…

تفسیر قرآن از چه وقت شروع شد ؟

بـدون شـک تـفـسیر قرآن بمعنی واقعی از زمان خود پیامبر صلی اللّه علیه و آله و به هنگام نزول نـخـستین آیات بر قلب پاکش آغاز شد ولی بصورت یک علم مدون , همه می گویند از زمان…

قـبـل از آنـکه نطفه انسان در رحم قرار گیرد و یک موجود زنده است بنابراین نفخ روح که…

در آغـاز که نطفه منعقد می شود تنها دارای یکنوع حیات نباتی است یعنی فقط تغذیه ورشد و نمو دارد , ولی از حس و حرکت که نشانه حیات حیوانی است و همچنین قوه ادراکات که نشانه…

مـراد از آیـه لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذامااتقوا و…

ایـن آیـه بـیـانـگـر وضـعیت آن دسته از مسلمانان است که شراب خورده یا غذای حرامی راتناول کرده اند . گـوئی آنـهـا بـعد از نزول حکم صریح حرمت خمر و برخی از محرمات ازحال…

در آیـه ۸ سـوره احزاب می خوانیم : «لیسئل الصادقین عن صدقهم» هدف این است که خداوند…

مـنـظـور مـومنانی است که صدق ادعای خود را در عمل اثبات کرده اند و به تعبیر دیگراز میدان آزمایش و امتحان الهی سرفراز به درآمده اند و منظور از سوال کردن ازصدق صادقین این…