بررسی برچسب

ترس

ترس از کجا نشأت می گیرد؟

ترس از كجا نشأت مي گيرد؟ چگونگي تأثير محيط و وراثت در رفتار آدمي، يكي از مباحث مهم روان شناسي مي باشد و اين سؤال كه آيا رفتار آدمي تحت تأثير عوامل دروني و وراثتي شكل…

واژه ی خشیّت به چه معناست؟

واژه ي «خشيّت» كه ريشه آن از «خشي» است به ترسو و بيمناك، معنا شده است.(1) واژه ي «خشيت» به معناي «ترس» است. اين واژه يك بار در قرآن كريم آمده است كه خداوند متعال مي…

چرا انسان از مرگ می ترسد؟

علت ترس از مرگ چند چیز است : ۱- نشناختن ماهیت مرگ و فناپنداری آن ، ۲- گناه و ذخیره ساختن آتش برای خود، ۳- وابستگی و محبت مفرط به دنیا و تعلقات دنیوی . در روایت است که از…

رابطه ی طردشدگی و ترس از تعهد

احساس طرد شدگی و ترس از تعهد بیشتر کسانی که در کودکی از داشتن خانواده ای طبیعی محروم شده اند ، ممکن است عجولانه خود را در روابط درگیر کنند و زود هنگام تعهد بدهند؛ به…

کسی که از نعمت ها در راه صحیح استفاده می کند، از چه چیز باید بترسد؟ برای دوری از…

عبادت و دوری از گناه به انگیزه های مختلف انجام می شود. یکی از انگیزه ها پرهیز از مفاسد گناه است; مانند پرهیز از شراب خواری به دلیل زیان های شراب. انگیزه دیگر، ترس از عقاب…

خواب دیدن ترس

ترس ترس در خواب های ما شادی و خبر خوش است. اگر در خواب ترسیدید و یکه خوردید خوشحال می شوید و خبری ناگهانی و خوب و شادی بخش دریافت خواهید داشت. نوشته اند ترس ایمنی است.…

اگر انبیاء و امامان معصوم بوده و دچار گناه نمی شدند چرا در پیشگاه خداوند اظهار ترس…

نکته اینکه آنان آنگونه در پیشگاه خداوند اظهار ترس می کردند آگاهی وسیع آنان از مقام عصمت خداوند بود از - این رو همواره خویشتن را مقصر قلمداد می کردند با اینکه معصوم بودند…