بررسی برچسب

ترحیم

متن سخنرانی مجلس ختم

سخنرانی كه از نظر گرامیتان می گذرد، توسط یكی از سخنرانان محترم، در مجلس ترحیم یكی از كسبه، ایراد شده است. این مطالب علاوه بر قابل استفاده بودن در مراسم ختم بازاریها،…