بررسی برچسب

تحقیر

هفت علامت پایان یک رابطه

علائم هشدار دهنده پایان یک رابطه با تمام وجود معتقدم همه ما به نوعی می فهمیم چه وقت رابطه مان رو به پایان است اما بیشتر وقت ها این حادثه آنقدر برایمان سخت و سنگین است…

خانواده و تاثیر آن در خودکُشی!

یکی از اصلی‌ترین علل روانی و رفتاری در زمینه‌ خودکشی افسردگی، انزوا، گوشه‌گیری و اصالتا فاصله گرفتن از ارزش‌های دینی و معنوی است. افراد با ایمان محال است که دست به خودکشی…

شعوبیّه چه فرقه ای است ؟

شعوبیّه فرقه ای است که در عهد امویان و اوایل عبّاسیان در مقابل غرور مفرط و تعصّب نژادی اعراب ظهور کرد . آنان منکر تفوّق نژادی عرب بر سایر اقوام و شعوب بودند .

بهترین هدیه چیست؟

ـ بهترین هدیه، هدیه ای است که: ۱ـ هدیه دهنده از منت بر هدیه گیرنده پرهیز کند و آن را وسیله ای برای تحقیر یا آزار هدیه گیرنده قرار ندهد. ۲ـ هدیه دهنده از روی میل و…