بررسی برچسب

تاريخ

تاريخ شمسی به ميلادی,تاریخ فردا,تاریخ امروز میلادی,تاریخ میلادی

علل تحریف تاریخ کدام اند ؟

الف : سیطره و سلطه حکومت ها . تاریخ همواره محکوم حکومت های وقت و صاحبان قدرت بوده است . و از آنـجـا انسان و جامعه برخاسته از او در پی منافع خویش و دفع ضرراز خود است به…

سد اسکندر چه بود ؟

در جـای کـوهستانی شکافی بود و مردمی که آنجا بودند باو شکایت کردند از قبیله وحشی دشمن کـه از شـکـاف کوه بر آنها می تاختند و اسکندر آن شکاف را گرفت که دشمن هجوم نکند , و…

منظور از «تولی و تبری» چیست؟

چیزی در عالم وجود ندارد که دو بعد جذب و دفع، سلب و اثبات در آن نباشد. منتها این دو در انسان مؤمن حساب شده و رقیق شده یافت می​شود.در این زمینه رساله​ای منسوب…

تاریخ چیست؟

تاریخ را سه گونه میتوان تعریف کرد:۱٫ علم به وقایع و حوادث سپری شده و اوضاع و احوال گذشتگان. زندگینامهها، فتحنامهها، سیرهها که در میان همه ملل تألیف شده و میشود از این…