بررسی برچسب

تاتو

احکام تاتو و خالکوبی

ابروي تاتو کرده و حکم آن براي آرايشگر سوال:با توجه به اين که تاتو (همانند خالکوبي قديم) با رنگي هماهنگ چشم و لب ، براي شکل دادن ابرو ، ايجاد سايه ي اطراف چشم و خط…