بررسی برچسب

بویایی

علل و علائم پاروسمی

بویایی پریشی یا پاروسمی Parosmia یک اختلال بویایی است که موجب تغییر حس بویایی می‌شوددر این عارضه، بوی دلپذیر موجود به اشتباه بویی نامطبوع حس می‌شود.این مقاله به بررسی…