بررسی برچسب

بهشت

امکانات بهشت,بهشت خدا,توصیف بهشت,بهشت چیست,بهشت کجاست,تحقیق بهشت,بهشت و جهنم,توصیف بهشت از زبان پیامبر

معنی و تفسیر کلمه جنت چیست؟

واژه ي «جنت» و مشتقات آن داراي معنا و مفهوم متفاوت مي باشند، امّا جنت در لغت به معناي بهشت مي باشد «واژه جنت كه ريشه ي آن «جنّ» است به معناي پنهان شدن است.(1)اين واژه در…

هدف از خواندن نماز وحشت چیست؟

ارتباط دنیا با عوالم آخرتی، ارتباط ظاهر و باطن است. یعنی در آخرت، باطن اعمال و کردار انسانهاست که میان بذری که شکوفا می شود، شکفته شده، بصورت نعمات بهشتی، و یا عذاب اخروی…

پدر و مادر عمّار کیستند؟

پدر عمّار، یاسر و مادرش، سمیّه است. چنان که در تاریخ آمده است، عمّار و پدر و مادر و برادرش، عبداللّه، در همان آغاز دعوت پیامبر(صلی الله علیه وآله) مسلمان شدند. از اینرو،…