بررسی برچسب

بركت

عوامل برکت و بی برکتی در زندگی

عوامل بركت و بی بركتی در زندگی معنای بركت واژه «بركت» در اصل از «بَركَ البعیر» است. وقتی شتر روی زمین می نشیند و سینه اش به زمین می رسد و به حالت ثبات و قرار می رسد،…