بررسی برچسب

برزخ

کالبد مثالی چیست؟

کالبد مثالی یا بدن مثالی، بدن و قالبی شگفت آور و متفاوت با بدن مادی و زمخت جسمانی، اما شبیه و مثال آن است. این، همان بدنی است که با کانفس تعلق روح به بدن، در هنگام…

صورت برزخی شما کدام است؟

صورت برزخی شما کدام است؟ خداوند متعال انسان را متشکل از دو قسمت کاملا متفاوت و متمایز خلق کرد معجونی از جسم و روح؛ جسم، جنبه مادی و طبیعی انسان است و روح، جنبه…