بررسی برچسب

باغی

گروه باغی چه گروهی هستند ؟

گروه باغی ( فئه باغیه ) گروهی هستند که بر امام زمان خود که پیروی از وی لازم است ، خروج نمایند؛ مانند کسانی که جنگ صفین یا جمل یا نهروان را به وجود آوردند