بررسی برچسب

اویس قرنی

اویس قرنی چه کسی بود؟

اویس قرنی از كساني است كه پيامبر(ص) را نديد؛ امّا سخت شيفته آن حضرت و دین و آیین اسلام شد؛ تا آخر عمرش نيز موفق به ديدار ايشان نشد؛ ولي ايمان، زهد و عبادتهاي او آنچنان…