بررسی برچسب

اهداف

میخواهید چه کسی باشید؟!

میخواهید چه کسی باشید؟! اغلب افراد هنگام برنامه ریزی برای تعیین اهداف بزرگ از خود میپرسند که بسیارخوب هدفم مشخص است،اکنون چه چیزی برای کسب آن نیازدارم؟ این سوال بد…