بررسی برچسب

انرژی مثبت

قانون جهش کوانتومی در زندگی روزانه

جهش کوانتومى یه قانون تو فیزیک هست که میگه: هر ذره د‌ر حال ساطع کردن مدام انرژی از خود است بیمارستان میلاد تهران دوربینی رو خریداری کرده که از انرژی های اطراف…

لطفا خودت را دوست داشته باش!

چگونه خود را دوست داشته باشیم وقتی بخشش صورت گیرد و به بدی ها اجازه دور شدن از بدن داده شود، علاوه براینکه بار سنگینی از دوش ما برداشته میشود درهای دوستی و محبت به…