بررسی برچسب

انتقاد

اصول انتقاد کردن را رعایت کنیم

اصول انتقاد کردن را رعایت کنیم نکته مهم اول : تا میتوانید انتقاد نکنید آلکاپن رهبر دزدان شیکاگو :(( من همه ی عمرم را صرف مسرت مردم کرده ام و به آن ها خدمت…