بررسی برچسب

امام صادق (ع)

وقف، صدقه جاریه چیست؟

کارهای خیر در حد طبیعی آن به منزله ی بخشی از زندگی هر فرد، در همه ی جوامع به عنوان یک عمل مناسب و سازگار تلقی می شود. کار های خیر در همه ی جوامع مورد پسند واقع می شوند و…

چه فرقی بین مسکین و فقیر ست؟

" فقیر" به معنى كسى است كه در زندگى خود كمبود مالى دارد، هر چند مشغول كسب و كارى باشد و هرگز از كسى سؤال نكند، اما" مسكین" كسى است كه نیازش شدیدتر است و دستش از كار…

کسی مرا دوست ندارد باید چه کنم؟

اينكه ديگران ما را دوست ندارند از چند حال خارج نيست. يك احتمال اين است كه مربوط به جايگاه ما و نگاه ديگران به ما در خانواده است. كه در اين خصوص بايد گفت به احتمال زياد…

جابلقا و جابرسا کجا هستند ؟

جابلقا و جابرسا )گفته شده كه جابلقا و جابرسا دو شهر خارج از اين جهان، پشت آسمان چهارم يا آسمان هفتمند و اهل اين دو شهر، دو گروه از فرشتگان يا شبيه به فرشتگانند. اين دو…