بررسی برچسب

امام حسین (ع)

امام حسین(ع) مربی بشریت

خداوند در ابتدای خلقت بشر در محضری که ملائکه مقرب حضور داشتند از مخلوق جدید خود که گویا برای هدفی متعالی‌تر از تسبیح و تقدیس خلق شده بود پرده‌برداری کرد. ملائکه که فکر…