بررسی برچسب

امام حسين (ع)

آیا روایات داله بر ثواب گریه کردن بر حسین علیه السلام صحیح و قرائت آن جایزاست یا…

حـسـیـن ( عـلـیـه السلام ) کشته شد تا عمل به شعائر اسلام باقی بماند و او از کسیکه متجاهر به معاصی باشد تبری می جوید همانگونه که از یزید و اصحاب او تبری می جست ,و اما ذکر…

آیـا سـر مـقدس امام حسین علیه السلام تکلم کرد ؟ و اگر چنین است پس چگونه مردمی که…

سـخـن گـفـتـن سـر مـقـدس امـام حـسـیـن عـلیه السلام در کتب معتبره مثل کتابهای بحار مرحوم مجلسی و کتاب منتخب طریحی و کتاب لهوف سید بن طاووس و کتاب ارشاد شیخ مفید نـقـل شده…

وقتیکه می گوئیم امام حسین علیه السلام برای حفظ اسلام کشته شد به دین خدا اهانت کرده…

مـنظور از اینکه امام حسین علیه السلام برای دفاع از دین کشته شد این است که دین با شهادت او زنـده مـی شـود و ایـن وضـع در مـورد همه شهدا صادق است مانند حمزه , جعفرو امثال…

آیا امام حسین علیه السلام این هفتادو دو نفر ی که همراهشان بود را انتخاب کرده بودند…

درپاسخ به سؤال شما دوست عزیز عرض میشود : آنچه از تاریخ کربلا بدست می آید اینست که اصحاب امام حسین «علیه السلام» در انتخاب همراهی با امام و شهادت و یا کناره گیری و جدایی…