بررسی برچسب

الله

ریشه الله,الله کیست,کلمه الله,کلمة الله,کلمه الله قبل از اسلام,معنا و مفهوم کلمه الله,نام الله,تحقیق در مورد کلمه الله

الله الصمد یعنی چه؟

براى واژه "صمد" در واژه نامه ها، روایات و کلمات مفسران معانى زیادى ذکر شده است؛ نمونه هایی را از هر سه گروه(لغت، روایت و تفسیر) بیان می کنیم.

توضیح دقیق شهادتین چیست ؟

شهادتین به گواهى دادن به یگانگى خدا و رسالت حضرت محمد صلّى اللَّه علیه و آله گفته می شود. مفاد یاد شده با گفتن مضمون این دو جمله «أشْهَدُ أنْ لا الهَ الّا اللَّه و…

اسماء الهی سلام و ستار یعنی چه؟

اسم به گفته برخی از علمای ادبیات عرب اصل آن از (سمو) بر وزن علو گرفته شده که به معنای بلندی و ارتفاع است، و این که به هر نامی اسم گفته می شود به خاطر آن است که مفهوم آن…