بررسی برچسب

العاده

تفاوت وحی و معجزه چیست ؟

وحی حقیقتی خارق العاده است که برای انسان درک شدنی نیست ، برخلاف معجزه که کاری خارق العاده است که انسان می تواند آن را مشاهده و درک کند . از این رو ، برای اثبات وحی نیاز…

راه اثبات وحی چیست ؟

برای شخص پیامبر ، گونه ای علم حضوری و شهودی است که در آن احتمال اشتباه و خطا نمی رود ، ولی برای دیگر انسانها گونه ای حقیقت معنوی است

عصمت بیامبران و امامان

تمام پیامبران و جانشینان آنان مثل سایر افراد بشر می توانستند کار خوب انجام دهند و می توانستند کار بد انجام دهند و در این جهت با سایر مردم فرقی نداشته اند و اجتناب آنان از…