بررسی برچسب

الحمدلله

کیسانیه چه گروهی هستند ؟

محمد بن حنفیه فرزند پنجم امیرالمؤمنین علی ( علیه السلام ) و مادر وی همسر گرامی آن حضرت به نام خوله حنفیه دختر جعفر بن قیس بود جماعت کیسانیه او را امام می دانستند