بررسی برچسب

اعتیاد

چگونه اعتیاد نامزدم را تشخیص دهم؟

وقتی که نامزدتان معتاد است، شما در یک مثلث عشقی قرار گرفته اید: شما، نامزدتان و آنچه که او به آن اعتیاد دارد. به عبارت دیگر، او به چیزی غیر از شما هم عشق می ورزد. این…