بررسی برچسب

اطلاق

فرق بین ابلیس و شیطان چیست؟

ابلیس نام شیطانی است که وقتی از طرف خداوند همراه فرشتگان مأمور سجده به آدم شد ، از فرمان خدا تخلّف کرد و رانده درگاه الهی شد و به وسوسه انسان ها پرداخت .

اجرای حدّ زن چگونه است؟

در هنگام اجرای حد، باید بدن زن پوشیده باشد; تا موجب نگاه کردن به بدن برهنه وی نباشد و واقع شدن آن در مقابل مردان اشکال ندارد. (بخش پاسخ به سؤالات ) پرسش : حد و دیه و…