بررسی برچسب

اسماء

توسل به خداوند با اسماء خاص

سوال کاربر : در مورد اين پنج اسم خداوند توضيح دهيد؟ چگونه با اين اسماء يا كافی ـ يا غنی ـ يا مغنی ـ يا فتاح ـ يا رزاق به خداوند متوسل شويم؟ پاسخ: كافي يكي از اسماء…

آیا انسان برترین مخلوق خداست؟

امام صادق ( علیه السلام ) از حضرت علی ( علیه السلام ) نقل فرمود که خداوند در فرشتگان ، عقلِ بدون شهوت و در چهارپایان ، شهوتِ بدون عقل قرار داده و در بنی آدم عقل و شهوت با…