بررسی برچسب

اسماء خدا

توسل به خداوند با اسماء خاص

سوال کاربر : در مورد اين پنج اسم خداوند توضيح دهيد؟ چگونه با اين اسماء يا كافی ـ يا غنی ـ يا مغنی ـ يا فتاح ـ يا رزاق به خداوند متوسل شويم؟ پاسخ: كافي يكي از اسماء…

آیا اسماء خدا توقیفی است؟

نامهای خداوند متعال، حاکی از اوصاف او است، و همانگونه که اوصافش بینهایت است، نامهای او نیز نامتناهی است. ولی از روایات بسیاری استفاده میشود که هیچکس حق ندارد، نامی را بر…

آیا اسماء خدا توقیفی است؟

نامهای خداوند متعال، حاکی از اوصاف او است، و همانگونه که اوصافش بینهایت است، نامهای او نیز نامتناهی است. ولی از روایات بسیاری استفاده میشود که هیچکس حق ندارد، نامی را بر…