بررسی برچسب

اسماء الهی

آیا آه یکی از اسامی خداوند است؟

آیا آه یکی از اسامی خداوند است؟ اگر هست درباره خداوند چه معنایی دارد؟ 1.در مورد این حدیث که شیخ صدوق علاوه بر کتاب معانی الاخبار، در کتاب توحید نیز از امام صادق(ع) نقل…

توسل به خداوند با اسماء خاص

سوال کاربر : در مورد اين پنج اسم خداوند توضيح دهيد؟ چگونه با اين اسماء يا كافی ـ يا غنی ـ يا مغنی ـ يا فتاح ـ يا رزاق به خداوند متوسل شويم؟ پاسخ: كافي يكي از اسماء…