بررسی برچسب

اسلام

ایرانیان چگونه مسلمان شدند؟

ایرانیان چگونه مسلمان شدند؟ در ابتدا باید اشاره شود اسلام آوردن مردم ایران، به تدریج صورت گرفت. چنین نبود که همه مردم ایران در یک زمان مسلمان شدند مردم ایران در برابر…

دین آدامسی

دین آدامسی حضرت آیت الله جوادی آملی در درس اخلاق فرمودند: «خیلی ها اسلام آدامسی دارند که تا زمانی که در دهن آنها مزه دارد لازم دارند. آدامس مقداری لذیذ است ولی بعد از…