بررسی برچسب

استمنا

حکم استمنا چیست؟

سوال: حکم استمنا چیست؟ پاسخ: همه مراجع (غیر از سیستانی): خودارضایی و برانگیختن شهوت، حرام است؛ حتی اگر به حد خروج منی نرسد؛ البته در صورتی که منی خارج نشود، غسل واجب…

آیا در سن جوانی احتلام مضر است ؟

    من 17 سال سن دارم و مدت 2 سال استمنا میکردم و 6 ماه است که ترک کرده‌ام. از 4 ماه قبل تقریبا هفته ای 2-3 بار در خواب محتلم میشوم. این مقدار بیش از معمول من را اذیت…

حکم استمنا با دست همسر چیست؟

پرسش اگر همسر شخصی با وی ملاعبه کند به گونه ای که همسرش با دست خود باعث خروج منی از مرد شود چه حکمی دارد؟ پاسخ اجمالی استمنا به وسیله همسر از نظر شرع حلال است و…