بررسی برچسب

استحاضه

راه تشخیص اقسام استحاضه

استحاضه حیض، قاعدگی، یا عادت ماهیانه، به جاری‌شدن خون حیض از رحم بانوان از دوران بلوغ تا یائسگی گفته می‌شود که به طور معمول بین ۵ تا ۷ روز طول می‌کشد. زن در این مدت…

استحاضه چیست؟

شکستن نماز واجب از روی اختیار حرام است; ولی در مواردیمیتوان نماز واجب را شکست: ۱٫ برای حفظ جان و مال; ۲٫ برای ادایقرض در صورتی که وقت داشته باشد; ۳٫ برای جلوگیری از جان و…

حکم نزدیکی با زن مستحاضه

1⃣ در استحاضه قلیله به نظر همه مراجع اشکالی ندارد. 2⃣ در استحاضه متوسطه و کثیره اختلافی است و 5 نظر است: قول اول: نزدیکی با زن مستحاضه مطلقا مشکلی ندارد ( چه غسل…

شک در نوع استحاضه

در صورت شک در نوع استحاضه، وظیفه زن چیست؟اگر زن، نوع استحاضه را می داند؛ یعنی می داند جزء کدام یک از اقسام سه گانه است، باید طبق وظیفه خود عمل نماید، اما در صورتی…

وظیفه مستحاضه قلیله برای نماز

زنی که استحاضه قلیله دارد، برای نماز خواندن چه وظیفه ای دارد؟پاسخ:الف: بدن را تطهیر کند.ب : برای هر نماز، وضو بگیرد.ج: بنابر احتیاط واجب، پنبه را عوض کند.آیت الله…