بررسی برچسب

استجابت دعا

شرایط و راههای استجابت دعا

چرا گاهی اوقات هر چه خدا رو صدا می زنیم حس می کنیم صدای ما را نمی شنود مثلا گروهی می گویند ما فلان دعا را خواندیم و حاجت گرفتیم ولی هر کدام را امتحان کردم جواب…

دعا کردن و استجابت در دعا

بعضی افراد با یکبار دعا کردن و با ایمان به خدا و استجابت آن دیگر کار خاصی نمیکنند که دعای آنها مستجاب شود و البته مستجاب می شود آیا به خاطر خواسته ای ار روز یک نوع…

راه اجابت دعا چیست؟

دسترسی به عوامل استجابت دعا از عهده ما خارج است و تنها این شرایط را می توان از زبان وحی الهی و اولیاء خداوند دریافت. اموری از قبیل حرام خواری و گناه موجب عدم استجابت دعا…