بررسی برچسب

ارتباط

عناصر ارتباط چیست,اجزای ارتباط,انواع ارتباط موثر,اهمیت ارتباط,تعریف ارتباط موثر,ارتباط چیست تفکر هفتم,ارتباط کلامی چیست,ارتباط مؤثر

تفاوت وحی و معجزه چیست ؟

وحی حقیقتی خارق العاده است که برای انسان درک شدنی نیست ، برخلاف معجزه که کاری خارق العاده است که انسان می تواند آن را مشاهده و درک کند . از این رو ، برای اثبات وحی نیاز…

وحی چیست ؟

وحی عبارت از آن ارتباط مرموزی است که خداوند با انسانی برگزیده برقرار می سازد . چنین انسانهایی را « پیامبر » گویند .

راه اثبات وحی چیست ؟

برای شخص پیامبر ، گونه ای علم حضوری و شهودی است که در آن احتمال اشتباه و خطا نمی رود ، ولی برای دیگر انسانها گونه ای حقیقت معنوی است