بررسی برچسب

اذن

عزرائیل کیست؟

عزرائیل یکی از فرشتگان مقرّب و گرامی نزد خداست . او مأمور خداوند است و همواره به اذن خداوند کار می کند و هیچگاه از فرمان خداوند سرباز نمی زند

منظور از اذن تکوینی خداوند چیست؟

حکمت الهی مقتضی ابتلا و امتحان انسان است تا به رشد و کمال دست پیدا کند. از این رو، بندگان را با مصالح و مفاسد اعمال آشنا و قدرت و استطاعت را ارزانی ایشان کرده است. حتی در…