بررسی برچسب

اخلاق

سه کلید طلایی در مکارم اخلاق

سه کلید طلایی در مکارم اخلاق مقدمه: خیلی از افراد همیشه به دنبال یک برنامه اخلاقی هستند  که به وسیله آن بتوانند قله های سعادت و خوشبختی را فتح کنند.  اولین و…

نقش اخلاق در زندگی چیست؟

تعريف و نقش اخلاق در زندگي و اخلاق از ديدگاه قرآن را توضيح بدهيد و آيه هايي كه در مورد مصاديق اخلاقي در قرآن بيان شده است را بيان كنيد؟ اخلاق جمع خُلق است.(1) و در لغت…