بررسی برچسب

اخلاق

اخلاق در لغت,اقسام اخلاق,اخلاق چیست مقاله,انواع اخلاق اسلامی,فلسفه اخلاق چیست؟,تعریف اخلاق,مفهوم اخلاق,تعریف اخلاق اسلامی

سه کلید طلایی در مکارم اخلاق

سه کلید طلایی در مکارم اخلاق مقدمه: خیلی از افراد همیشه به دنبال یک برنامه اخلاقی هستند  که به وسیله آن بتوانند قله های سعادت و خوشبختی را فتح کنند.  اولین و…

استفتائات مسائل اخلاقی

سؤال 1: همسفر شدن با افراد بي نماز چه حكمي از لحاظ اخلاقی دارد؟ جواب: چنانچه احتمال ارشاد و تأثير نهي از منكر در آنها مي دهيد اشكال ندارد و وظيفه امر به معروف و نهي از…

نفس اماره چیست؟

با ذکر خصوصیاتی که در کلمات مردان وحی آمده است ، میتوان تا حدودی به چیستی نفس پی برد ، مثلا در نهج البلاغه آمده است : به هر حال نفسهایتان را رخصت ندهید که این رخصتها شما…

به بچه هایم می گویم درستکار راستگو و با مردم رفتار شایسته داشته باشید دیندار باشید…

الگوی اولیه فرزند والدین است بالاخص مادر, لذا با موعظه کردن بدون عمل هیچ اثری مثبت نخواهد داشت. اول خود عمل کنیم بعد بچه ها را با عملمان به اخلاق فاضله تربیت کنیم. اما…

حقیقت شکر چیست ؟

حقیقت شکر اظهار نعمت است و اظهار نعمت یعنی به کارگیری آن در محل مناسبی که خداوند تعیین نموده است . پس شکر نعمت خدا این است که آن را در جایی که خداوندتعیین فرموده بکار…

چه ارتباطی میان ترک انفاق و فحشاء است و حال آنکه انفاق یک عمل مستحب است ؟و اگر ترک…

اگر فحشاء به معنی بخل باشد ارتباط آن از این جهت است که ترک انفاق و بخششهای مالی , آرام آرام صـفت بخل را که از بدترین صفات است در انسان ایجاد می کند و اگرفحشاء به معنی…

زیانهای دنیاگرایی را شرح دهید ؟

با توجه به امتیازات عالم آخرت و برتری زایدالوصف نعمتهای اخروی و رضوان و قرب الهی بر لذایذ دنیا , جای تردید نیست که برگزیدن زندگی دنیا بر آخرت , کاری نابخردانه خواهد بود…

منظور از ( وجوب شکر منعم ) چیست ؟

هـر انـسانی به هنگامی که نعمتی به او می رسد فورا می خواهد , بخشنده نعمت رابشناسد و طبق فـرمـان فطرت به سپاسگزاری برخیزد و حق شکر او را ادا کند به همین دلیل بهترین و…

انسان چه نیازی به دعا دارد؟

یکی از احساسات اصیل و حقیقی بشر که ریشه فطری دارد، توجه به دعا و ارتباط یافتن با عالم غیب، و مبدأ آفرینش، و قدرت ازلی الهی است. حاجت به دعا در ذات بشر موجود است، و در…