بررسی برچسب

اخلاق نیکو

کسی مرا دوست ندارد باید چه کنم؟

اينكه ديگران ما را دوست ندارند از چند حال خارج نيست. يك احتمال اين است كه مربوط به جايگاه ما و نگاه ديگران به ما در خانواده است. كه در اين خصوص بايد گفت به احتمال زياد…

علم اخلاق چسیت؟

اخلاق در لغت، جمع خلق است و خلق، ملکه ای را گویند که مقتضی سهولت صدور فعل، بدون تفکر و تأمل است. علم اخلاق علمی است که در آن، از تهذیب نفس و چگونگی رابطه ی افراد…