بررسی برچسب

اخلاص

راهکارهای اخلاص در عمل

من در دوری از برخی رذائل، بیشتر توجّه به آثار زیانبار دنیوی آن ها دارم و متأسّفانه بیشتر برای راحتی دنیا و زندگی راحت تر به سوی اخلاق می روم. چه کار کنم تا عملم خالص شود…

چگونه اخلاص را کسب کنیم؟

در رابطه با کسب اخلاص، حضرت علی علیه السلام فرموده اند:«سبب الإخلاص الیقین» «یقین سبب اخلاص است.» و در کلام دیگری فرموده اند:«الإخلاص ثمرة العبادة» «اخلاص ثمره…