بررسی برچسب

اختلاف

حدیث «اختلاف امتی رحمه» یعنی چه؟

حديث «اختلاف امتي رحمه» يعني چه؟ مدارك اين حديث را پيدا نكرده ام. اين حديث از نظر محتوي چگونه توجيه مي شود؟ وقتي پيامبر(ص) براي امتش پيش بيني كرده بود كه بعد از او امت به…