بررسی برچسب

اختلاف خانوادگی

همسرم ادعا می کند فریبش داده ام

با سلام و اگر روبرو را نگاه مي کردم زير پايم را نمي ديدم.موقع خواستگاري مسئله را باهمسرم در ميان گذاشتم.البته خانواده و من اسم بيماري رو نمي دونستيم و خيلي هم ب نظرمون…

ارتباط همسرم با دختران دانشجو

سلاممدت 4 سال است که ازدواج کردم. از هفته دوم عقد متوجه شدم که همسرم همچنان با دخترهایی که می‌شناخته ارتباط دارد و این موضوع مرا خیلی اذیت می‌کرد. همسرم تمایلی…